Chỉ tiêu kỹ thuật

Chỉ tiêu kỹ thuật vữa xây trát AAC

Thông số kỹ thuật vữa xây, trát NEXTBUILD được kiểm định tại Trung Tâm Kỹ Thuật đo lường chất lượng Trung Tâm III. Theo tiêu chuẩn TCVN:2008
 
 

Chỉ tiêu 

Vữa xây

Vữa tô trong nhà

Vữa tô ngoài trời

Thành phần

 Xi măng, cát mịn sạch, phụ gia Polymer

Xi măng, cát mịn sạch, phụ gia chống thấm, phụ gia polymer

Dạng

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT vữa xây trát aac

Thông số kỹ thuật vữa xây, trát TECHCON được kiểm định tại Công ty cổ phần chứng nhận & kiểm định  VINACONTROL. Theo tiêu chuẩn TCVN 9028 : 2011
 

Chỉ tiêu 

Vữa xây

Vữa tô trong nhà

Vữa tô ngoài trời

Thành phần

 Xi măng, cát mịn sạch, phụ gia Polymer

Xi măng, cát mịn sạch, phụ gia chống thấm, phụ gia

P .Kỹ thuật

Mr. Minh
0966686608

P. KD Gạch 2

Mr. Minh
0966686608

Phòng KD Đá

Mrs. Hương
0903219744

P. KD Sơn

Mr. Minh
0968688816

Logo đối tác Logo đối tác Logo đối tác
CHÚNG TÔI SẴN SÀNG TRỢ GIÚP
Mr.Minh: 0966 68 66 08